Từ điển Dict9
EV

ticket-collector Tiếng Anh là gì?

ENticket-collector
Danh từ
người soát vé