Từ điển Dict9
EV

ticket-holder Tiếng Anh là gì?

ENticket-holder
Danh từ
người có vé