Từ điển Dict9
EV

tickicide Tiếng Anh là gì?

ENtickicide
Danh từ
(nông) thuốc diệt ve; bét