Từ điển Dict9
EV

tide-mark Tiếng Anh là gì?

ENtide-mark
Danh từ
(khẩu ngữ)
ngấn nước triều
dấu bẩn (trên da, chưa rửa sạch)
ngấn nước bẩn trong bồn tắm