Từ điển Dict9
EV

tie-on Tiếng Anh là gì?

ENtie-on
Tính từ
được cột vào (nhãn hiệu)