Từ điển Dict9
EV

tie-string Tiếng Anh là gì?

ENtie-string
Danh từ
băng; dải; ruy-băng; sợi dây nhỏ