Từ điển Dict9
EV

tied Tiếng Anh là gì?

ENtied
Tính từ
cho ai thuê với điều kiện người đó làm việc cho chủ nhà (về một ngôi nhà)