Từ điển Dict9
EV

tied house Tiếng Anh là gì?

ENtied house
Danh từ
quán bia liên kết (liên kết với một hãng bia và chỉ bán bia của hãng đó)