Từ điển Dict9
EV

tiered Tiếng Anh là gì?

ENtiered
Tính từ
được xếp thành dãy
tiered seating
ghế ngồi xếp thành dãy