Từ điển Dict9
EV

tiger-moth Tiếng Anh là gì?

ENtiger-moth
Danh từ
(động vật)
bướm đếm cánh vằn da hổ