Từ điển Dict9
EV

tight-laced Tiếng Anh là gì?

ENtight-laced
Tính từ
thắt căng (áo nịt ngực...)
(bóng) nghiêm túc; chặt chẽ