Từ điển Dict9
EV

timber-line Tiếng Anh là gì?

ENtimber-line
Danh từ
(số ít)
như tree-line