Từ điển Dict9
EV

timber-wolf Tiếng Anh là gì?

ENtimber-wolf
Danh từ
(động vật)
sói xám Bắc Mỹ