Từ điển Dict9
EV

times Tiếng Anh là gì?

ENtimes
Danh từ
lần
their house is at least three times as big as ours (three times bigger than ours)
nhà chúng nó ít nhất cũng bằng ba lần nhà chúng ta
Giới từ
nhân với
five times two is (equalsten
năm nhân với hai là mười