Từ điển Dict9
EV

timist Tiếng Anh là gì?

ENtimist
Danh từ
người nhạy cảm về nhịp điệu; về thời gian
he is a good timist
anh ta rất nhạy cảm về nhịp độ