Từ điển Dict9
EV

tinnery Tiếng Anh là gì?

ENtinnery
Danh từ
sự khai thác (mỏ) thiếc
(số nhiều) mỏ thiếc