Từ điển Dict9
EV

tinny tot Tiếng Anh là gì?

ENtinny tot
Danh từ
đứa trẻ nhỏ