Từ điển Dict9
EV

tinselled Tiếng Anh là gì?

ENtinselled
Tính từ
(tinselly /tinsəli/)
trang trí trang kim
hào nhoáng bề ngoài