Từ điển Dict9
EV

tinsnips Tiếng Anh là gì?

ENtinsnips
Danh từ
kéo cắt tôn, sắt, kim loại