Từ điển Dict9
EV

tip-and-run Tiếng Anh là gì?

ENtip-and-run
Danh từ
cuộc tập kích (tấn công) chớp nhoáng (hay tip-and-run raid)