Từ điển Dict9
EV

tipped Tiếng Anh là gì?

ENtipped
Tính từ
bịt đầu
tipped cigarettes
thuốc lá đầu lọc