Từ điển Dict9
EV

tippy Tiếng Anh là gì?

ENtippy
Tính từ
có nhiều búp (cây chè)