Từ điển Dict9
EV

tithe-collector Tiếng Anh là gì?

ENtithe-collector
Danh từ
người thu thuế thập phân