Từ điển Dict9
EV

tithe-free Tiếng Anh là gì?

ENtithe-free
Tính từ
được miễn thuế thập phân