Từ điển Dict9
EV

title-holder Tiếng Anh là gì?

ENtitle-holder
Danh từ
(thể thao)
người giữ danh hiệu vô địch, nhà vô địch