Từ điển Dict9
EV

tm Tiếng Anh là gì?

ENtm
(viết tắt của trademark)
nhãn hiệu chế tạo