Từ điển Dict9
EV

tn Tiếng Anh là gì?

ENtn
(Mỹ) (viết tắt của ton[s]; tonne[s])
tấn