Từ điển Dict9
EV

toenail Tiếng Anh là gì?

ENtoenail
Danh từ
móng chân (người)