Từ điển Dict9
EV

tohu-bohu Tiếng Anh là gì?

ENtohu-bohu
Danh từ
(thông tục) sự hỗn loạn