Từ điển Dict9
EV

toilet-roll Tiếng Anh là gì?

ENtoilet-roll
Danh từ
cuộn giấy vệ sinh