Từ điển Dict9
EV

toilet-train Tiếng Anh là gì?

ENtoilet-train
Động từ
(dùng chủ yếu ở dạng bị động)
luyện cho (trẻ em) tự đi ỉa đái một mình trong phòng vệ sinh được