Từ điển Dict9
EV

toing Tiếng Anh là gì?

ENtoing
Danh từ
toing and froing
đi đi lại lại
sau nhiều lần đi đi lại lại, chúng tôi đã đưa được hết bọn trẻ về nhà
(khẩu ngữ) hoạt động bận rộn vô hiệu
sau hàng lô hoạt động bận rộn vô hiệu, cuối cùng họ đã đạt được một quyết định