Từ điển Dict9
EV

toll-booth Tiếng Anh là gì?

ENtoll-booth
Danh từ
trạm thu mua lệ phí cầu đường