Từ điển Dict9
EV

toll-free Tiếng Anh là gì?

ENtoll-free
Tính từ
(được) miễn thuế
không phải trả tiền; không mất tiền; cho không