Từ điển Dict9
EV

tom- Tiếng Anh là gì?

ENtom-
hình thái trong từ ghép; chỉ con đực; con trống
tom-cat
mèo đực
tom-turkey
gà trống tây