Từ điển Dict9
EV

tomming Tiếng Anh là gì?

ENtomming
Danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (khinh) "làm chú Tôm" (ám chỉ nhân vật trong "túp lều chú Tôm" của Beecher Stowe)
khúm núm (quị lụy) trước mặt người da trắng (nói về người da đen)
phản bội quyền lợi của người da đen