Từ điển Dict9
EV

tommy-rot Tiếng Anh là gì?

ENtommy-rot
Danh từ
chuyện vớ vẩn
don't talk such tommy-rot!
đừng nói chuyện vớ vẫn như thế!