Từ điển Dict9
EV

tone-arm Tiếng Anh là gì?

ENtone-arm
Danh từ
cái píc-cớp; cái đầu đọc (máy quay đĩa)