Từ điển Dict9
EV

tooth-wheel Tiếng Anh là gì?

ENtooth-wheel
Danh từ
(kỹ thuật) bánh răng (cưa)