Từ điển Dict9
EV

toothy Tiếng Anh là gì?

ENtoothy
Tính từ
có nhiều răng to, dễ nhận thấy