Từ điển Dict9
EV

top-sawyer Tiếng Anh là gì?

ENtop-sawyer
Danh từ
người thợ cưa đứng ở bên cao (trong hai người cùng kéo cưa)
(thông tục) người có địa vị cao; người quyền cao chức trọng
nhân vật xuất sắc; chuyên gia loại một