Từ điển Dict9
EV

top-up Tiếng Anh là gì?

ENtop-up
Danh từ
sự rót đầy lại
who's ready for a top-up?
ai muốn đầy cốc nữa nào?, ai sẵn sàng uống nữa nào?