Từ điển Dict9
EV

topped Tiếng Anh là gì?

ENtopped
Tính từ
cụt; cụt ngọn
có chóp; có nắp