Từ điển Dict9
EV

tops Tiếng Anh là gì?

ENtops
Danh từ
số nhiều (thường the tops) (khẩu ngữ)
cái tốt nhất, cái hạng nhất
tôi thích hầu hết các thành phố nhưng đối với tôi Paris là thành phố hạng nhất