Từ điển Dict9
EV

torpidly Tiếng Anh là gì?

ENtorpidly
Phó từ
[một cách] đờ đẫn, [một cách] uể oải