Từ điển Dict9
EV

torsibility Tiếng Anh là gì?

ENtorsibility
Danh từ
sự mềm dẻo; tính chất có thể xoắn (xe) được