Từ điển Dict9
EV

torsile Tiếng Anh là gì?

ENtorsile
Tính từ
vặn, xoắn, xe, bện