Từ điển Dict9
EV

totalisator Tiếng Anh là gì?

ENtotalisator
Danh từ
bộ tổng, bộ đếm (thiết bị tự động ghi số tiền đặt cược vào các con ngựa đua để tổng số tiền có thể chia ra cho những người đặt cược vào con ngựa thắng cuộc)