Từ điển Dict9
EV

touch-judge Tiếng Anh là gì?

ENtouch-judge
Danh từ
trọng tài biên (bóng chày)