Từ điển Dict9
EV

tour de force Tiếng Anh là gì?

ENtour de force
Danh từ
số nhiều tours de fore
/tʊədə'fɔs/
(tiếng Pháp) sự thành công; sự rất khéo léo